Kompanjonsavtal
Som företagare är det A och O att tänka efter före. Men det blir inte alltid som man tänkt sig. En dag hamnar man kanske i en situation som man inte planerat för eller trodde fanns, bara för att upptäcka att lagar och regler in fungerar riktigt som man trott! Osämja, dåliga tider, brutet delägarskap eller skilsmässa är oftast inte något man planerar för. Det är bättre att ta tag i dessa frågor och reda ut dem, än att lägga dem åt sidan för att dem sedan kommer bli liggandes där.

Exempel på sådana frågeställningar är
  • Finns det något avtal och i så fall är det uppdaterat?
  • Vill samtliga kompanjoner arbeta lika länge i företaget?
  • Vad händer om en delägare vill eller måste lämna företaget?
  • Vad händer om en delägare skiljer sig?
  • Vem skall ha rätt att köpa in sig i företaget eller skall man kunna det?


Vi hjälper till med att gå igenom dessa frågeställningar och tar fram de svar som delägarna behöver för att ett ofta komplicerat kompanjonsavtal ska bli tydligt och framförallt täcka in allt det som man behöver ta hänsyn till. Vi har även utarbetade upplägg för hur man skall kunna lösa ut varandra så förmånligt som möjligt