Ägarväxling och generationsskifte
Ordet generationsskifte används ofta för att beteckna överlåtelse av ett företag från en generation till en annan inom familjen. Men det kan även avse överlåtelse till annan närstående, till anställd eller extern köpare. Alla förutsättningar ska vägas in för att nå den optimala lösningen och flera frågeställningar skall belysas så tidigt som möjligt.

Exempel på sådana frågeställningar är
  • Hur länge nuvarande ägare vill vara kvar?
  • Hur skall köparens förutsättningar set ut?
  • Hur skall företaget eller rörelsen värderas?
  • Finns det yngre personer som visat intresse att ta över?
  • Hur säkrar man upp den kompetens som finns?


Riskbedömningar kommer också in, som risken att inte få betalt för sin arbetsinsats, eller risken att företaget inte kan leva vidare. Andra avgörande faktorer är nuvarande ägares syn på sin roll och sysselsättning efter försäljningen. Många företagare inser inte att detta är en långdragen process. Ju tidigare man kan planera för ett framtida ägar- eller generationsskifte desto större är möjligheterna att genomföra ett skifte som är positivt för såväl nuvarande som kommande ägare.