Rätt förvaltning
Vi börjar alltid med att göra en grundlig genomgång av företagets och era behov förutsättningar och mål. När det gäller placering och förvaltning av kapital är de avgörande faktorerna exempelvis hur länge kapitalet ska placeras och vilket risktagande som passar dig. Placeringarna man väljer bör vara flexibla för att kunna möta olika situationer som kan uppkomma.

Rätt Beskattning
Att välja rätt i dessa avseenden avgörs av företagarens situation. Skatten kan påverkas genom att analysera de olika alternativ och dess effekter. Vårt land mår ju bra av att just ditt företag går bra och växer. För dig som företagare är det av största vikt att skatteplanera smart, det vinner ni på för varför skulle du vilja betala mer skatt än nödvändigt?

Pension
Valet mellan tjänstepension och direktpension är i mångt och mycket ett val mellan strategier. Avgörande är hur företagaren ser på framtiden och olika fokus på privatekonomin kontra företagsekonomin. Även affärsrisker och möjligheter tas upp som viktiga delar i helhetsbilden.